Usługi księgowe

Biuro rachunkowe MAJA od 2008 roku świadczy podmiotom gospodarczym z Głogowa oraz bliższych i dalszych okolic usługi księgowe. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii obsługujemy również podmioty z całego kraju (m. in. Wrocławia, Gdyni, Warszawy). Specjalizujemy się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych dla firm handlowych i usługowych oraz stowarzyszeń. Zajmujemy się również prowadzeniem ksiąg przychodu i rozchodu na rzecz przedsiębiorstw usługowych oraz jednostek handlu detalicznego, zarówno spożywczych, jak i przemysłowych. Wśród naszych klientów znajdują się też firmy transportowe zajmujące się przewozem osób na terytorium kraju i towarów w ruchu krajowym i międzynarodowym. Mamy doświadczenie w obsłudze firm komputerowych oraz tych, których działalność prowadzona jest głównie przez Internet. W naszej firmie znajdą także pomoc w zakresie obsługi księgowej kancelarie prawne, firmy doradcze i ubezpieczeniowe.

Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw

W zakresie świadczenia usług księgowych nasze biuro zawsze staje na wysokości zadania i rozwiązuje nawet najbardziej zawiłe zagadnienia w kwestiach rozliczeń podatkowych i finansowych. W dobie postępujących zmian w przepisach nieustannie monitorujemy zarówno nowe ustawy i rozporządzenia, jak i projekty aktów prawnych. Poszerzamy swoje wiadomości poprzez uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach oraz konferencjach, które ukazują zagadnienia z zakresu rachunkowości i podatków zarówno od strony teoretycznej, jak i ich praktyczne znaczenie i zastosowanie. Dlatego też oferujemy usługi rozliczeń podatkowych i finansowych przedsiębiorstw niezależnie od formy prawnej prowadzonej przez nie działalności. Naszymi klientami są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne i jawne, komandytowe i partnerskie, stowarzyszenia oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw
Cennik usług księgowych

Cennik usług księgowych

Biuro rachunkowe MAJA jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług i ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Dla podmiotów rozpoczynających działalność uwzględniliśmy preferencyjne ceny, natomiast dla pozostałych klientów, którzy zdecydowaliby się podjąć z nami współpracę, przewidujemy 20% rabat przez pierwsze 3 miesiące umowy. Obecnie akceptujemy płatności przelewem lub gotówką.

Nasze biuro każdorazowo opracowuje cennik usług księgowych dla konkretnego klienta. Jest on ustalany indywidualnie w drodze negocjacji przy uwzględnieniu takich czynników jak forma ksiąg podatkowych (karta, ryczałt, KPiR, księgi handlowe), forma prawna podmiotu, branża, przewidywana lub rzeczywista liczba dokumentów i pracowników czy też występowanie transakcji walutowych i bycie płatnikiem podatku VAT.