Posiadamy długoletnie doświadczenie m.in. w prowadzeniu ksiąg rachunkowych dla firm handlowych
i usługowych oraz w prowadzeniu podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu dla:


• jednostek handlu detalicznego: spożywczych i przemysłowych,
• firm transportowych (transport osób i towarów, krajowy i międzynarodowy),
• firm internetowych,
• kancelarii prawnych,
• firm ubezpieczeniowych,
• zakładów usługowych,
• firm komputerowych,
• firm doradczych.

Obsługujemy:

• spółki cywilne,
• spółki jawne,
• spółki komandytowe,
• spółki partnerskie,
• osoby fizyczne,
• stowarzyszenia,
• spólki z o.o.

Ceny usług księgowych ustalamy indywidualnie w drodze negocjacji uwzględniając:
• formę ksiąg podatkowych (karta, ryczałt, kpir, księgi handlowe),
• formę prawną (osoba fizyczna, s.c., sp. z o.o.),
• branżę (usługi, handel, transport),
• ilość dokumentów,
• ilość pracowników,
• inne (np. czy firma jest płatnikiem vat, czy ma transakcje w walutach).

Dla klientów rozpoczynających działalność przewidujemy preferencyjne ceny.
Dla pozostałych nowych klientów przewidujemy 20 % rabat przez pierwsze 3 miesiące trwania umowy.

Ponosimy pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Biuro rachunkowe „MAJA” jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług.

Akceptowane formy płatności:
• gotówka
• przelew


księgowość
OBSŁUGA KSIĘGOWA
więcej

kadry
OBSŁUGA KADROWA
więcej

płace
OBSŁUGA PŁACOWA
więcej

płace
ROZLICZENIE PODATKU ZAGRANICZNEGO
więcej


o nas | obsługa księgowa | obsługa kadrowa | obsługa płacowa | rozliczenie podatku zagranicznego | kontakt

Konrad Grudzień