Obsługa kadrowa:

• prowadzenie teczek osobowych pracowników,
• kontrola dokumentów historycznych pracownika,
• skierowanie na badania lekarskie,
• sporządzanie umów o pracę,
• sporządzanie umów cywilnoprawnych,
• sporządzanie oświadczeń zgodnie z Kodeksem Pracy,
• ewidencja świadectw lekarskich,
• prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
• prowadzenie kartotek urlopowych,
• sporządzenie świadectw pracy,
• prowadzenie kartotek ewidencji czasu pracy.


księgowość
OBSŁUGA KSIĘGOWA
więcej

kadry
OBSŁUGA KADROWA
więcej

płace
OBSŁUGA PŁACOWA
więcej

płace
ROZLICZENIE PODATKU ZAGRANICZNEGO
więcej


o nas | obsługa księgowa | obsługa kadrowa | obsługa płacowa | rozliczenie podatku zagranicznego | kontakt