Zakres obsługi księgowej:

• podmiotom zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oferujemy:
    - pomoc przy wyborze formy prawnej, sposobu opodatkowania,
    - pomoc przy załatwianiu formalności w urzędach lub Sądzie Gospodarczym,
    - pomoc przy rejestracji w ZUS,
• prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
• obsługa karty podatkowej,
• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont,
• opracowywanie zakładowych planów kont,
• prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
• rozliczanie importu usług, WNT, WDT,
• ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
• sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych oraz podatku od
  towarów i usług,
• sporządzanie dokumentów płatniczych,
• roczne rozliczenia podatku dochodowego,
• przygotowywanie dokumentacji do pozyskania kredytów bankowych,
• sporządzanie sprawozdań finansowych,
• sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
• reprezentacja firmy przed urzędami,
• obsługa wszelkiej korespondencji z urzędami, bankami i innymi instytucjami wskazanymi przez
   Państwa, związanymi z prowadzoną działalnością.


księgowość
OBSŁUGA KSIĘGOWA
więcej

kadry
OBSŁUGA KADROWA
więcej

płace
OBSŁUGA PŁACOWA
więcej

płace
ROZLICZENIE PODATKU ZAGRANICZNEGO
więcej


o nas | obsługa księgowa | obsługa kadrowa | obsługa płacowa | rozliczenie podatku zagranicznego | kontakt